cho thang nâng van nội bộ V2. Hãy chắc chắn đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu tương ứng trước khi vận hành bất kỳ thang máy thủy lực nào của Tommy Gate. Video hoạt động này được quay tại nhà máy Woodbine Manufacturing Company ở Woodbine, Iowa. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Tommy Gate, tommygate.com hoặc gọi dịch vụ khách hàng theo số 1-800-LIFTGATE.

Manufacturing Facility

Woodbine Manufacturing Co. Inc.

Tommy Gate Brand Liftgates83 Bus Brown Dr.Woodbine, IA 51579

P: (712) 847-8000

TF: 1-800-LIFTGATE

F: (712) 647-2417

Corporate Office

Woodbine Manufacturing Co. Inc.

Tommy Gate Brand Liftgates33717 N Scottsdale Rd #120Scottsdale, AZ 85266

P: (602) 955-2144

Email:info@tommygate.com

© 2018 Mattbull, LLC.