SD3D

Language:  ລາວ 

ມີຈໍານວນຫຼາຍຮູບແບບການພິມເອກະສານການພິມສໍາລັບການພິມ FDM, ມີການສະເຫນີໃຫມ່ທຸກໆມື້. ຈາກ PLA ທີ່ມີລາຄາຖືກແລະ brittle ກັບເສັ້ນໄຍກາກບອນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ, ໃນວິດີໂອນີ້ພວກເຮົາໄປທາງເລືອກ 16 filament ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສະເຫນີທີ່ນີ້ທີ່ SD3D, ພ້ອມກັບຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງແຕ່ລະຄົນ.

SD3D Printing
Phone: 1(800) 530-9140
Email: info@sd3d.com
Address: 7960 Silverton Ave. Suite 112 San Diego, CA 92126
© 2018 Mattbull, LLC.