คุณยังต้องการที่จะต่อสู้กับวัชพืชของคุณด้วยกลไก แต่คุณมีปัญหาในการจอบวัชพืชในแถวระหว่างพืชหรือไม่? จากนั้นจอบสะท้อนจาก Gebr โซลูชั่น Ezendam BV

Contactgegevens Gebr. Ezendam B.V.
Gebr. Ezendam Mechanisatiecentrum:
Oonksweg 35
7622 AW Borne
Holland
+31-74-2670635


Verkoop tractoren en werktuigen:
Edwin Vehof: +31-6-10858142
Verkoop kwekerijmachines:
Jan Ezendam: +31-6-51343286


Gebr. Ezendam Veehouderijtechniek:
Hanzestraat 33
7622 AX Borne
Holland
+31-74-2670635


Verkoop veehouderijtechniek:
Dinand Kemper: +31-6-55794919
Edwin Markink: +31-6-15899571

© 2018 Mattbull, LLC.