EzendamBV

Language:  Hausa 

Shin, kuna so ku yi yaƙi da ƙwayoyinku ta hanyar inji amma kuna da matsalolin da za ku fadi da ɓoye a cikin jere a tsakanin tsire-tsire? Sa'an nan kuma faro mai zurfi daga Gebr. Ezendam BV bayani.

Contactgegevens Gebr. Ezendam B.V.
Gebr. Ezendam Mechanisatiecentrum:
Oonksweg 35
7622 AW Borne
Holland
+31-74-2670635


Verkoop tractoren en werktuigen:
Edwin Vehof: +31-6-10858142
Verkoop kwekerijmachines:
Jan Ezendam: +31-6-51343286


Gebr. Ezendam Veehouderijtechniek:
Hanzestraat 33
7622 AX Borne
Holland
+31-74-2670635


Verkoop veehouderijtechniek:
Dinand Kemper: +31-6-55794919
Edwin Markink: +31-6-15899571

© 2018 Mattbull, LLC.