EzendamBV

Language:  Frysk 

Wolle jo ek jo mjitten mechanysk fjochtsje, mar hawwe jo problemen om de ûnkrûd yn 'e rige tusken de planten te hâlden? Dêrnei is de refleks fan Gebr. Ezendam BV de oplossing.

Contactgegevens Gebr. Ezendam B.V.
Gebr. Ezendam Mechanisatiecentrum:
Oonksweg 35
7622 AW Borne
Holland
+31-74-2670635


Verkoop tractoren en werktuigen:
Edwin Vehof: +31-6-10858142
Verkoop kwekerijmachines:
Jan Ezendam: +31-6-51343286


Gebr. Ezendam Veehouderijtechniek:
Hanzestraat 33
7622 AX Borne
Holland
+31-74-2670635


Verkoop veehouderijtechniek:
Dinand Kemper: +31-6-55794919
Edwin Markink: +31-6-15899571

© 2018 Mattbull, LLC.